EUROMED Hızlı Randevu Sistemi
Doktorunuza Danışın
Hızlı İletişim

Açık Manyetik Rezonans

Açık manyetik rezonansın doğuşunun en büyük sebebi klostrofobisi (kapalı alan korkusu) olan kişiler ve tünel sisteminin içine sığamayan hastalar için ...

1.5T Manyetik Rezonans

Manyetik alan ve radyo dalgalarının radyasyon benzeri etkileri olmadığından organizma açısından kalıcı bir etki oluşturmaz. Gebelik sırasında anne ...

Multislice Bilgisayarlı Tomografi

Tek planda alınan paranazal sinüs ve temporal kemik (iç kulak) görüntüleri ile üç planda görüntüleme yapılabilmekte ve hasta dozunu düşürmektedir. D ...

Dijital Mamografi

Meme kanseri görülme sıklığı endüstri toplumlarında ve şehirli kadınlarda daha fazla olmak üzere giderek artmaktadır. Batı kaynaklı istatistiklerde ha ...

Dijital Röntgen

Röntgen başta tüm kemik yapılar ve akciğer hastalıkları için kullanılan temel görüntüleme yöntemidir. Ayrıca bazı kontrast maddeler kullanılarak; böbr ...

Skolyoz Grafi

Omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülebilen yana doğru eğriliğidir. Normal ve sağlıklı omurgada omurlar ön-arka planda düz bir hat şeklinde ...

Orthoröngenografi

Ayakta çekilen tüm omurgayı içine alan röntgen bulguları ve hekimin klinik muayenesi ile belirlenir. Merkezimizde Dijital Röntgen cihazı ile skolyoz ...

Kemik Dansitometrisi (Yoğunluğu)

Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz; kemik dokuda bulunan kalsiyumun ve kemik kütlesinin azalmasıdır. Kemiğe esneklik ve dayanıklılığını sağlayan ...

Ultasonografi (USG)

Ultrasonografi ile görüntüleme, batın içi organları, tiroid ve meme gibi yüzeyel organları değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan ilk basamak gö ...

Renkli Doppler

Renkli Doppler Ultrasonografi yine ses dalgaları kullanarak damar yapıları içindeki akımı değerlendiren bir ultrason yöntemidir. Derin organ veya yüze ...

Girişimsel Tetkikler

Girişimsel radyoloji yöntemleri daha önce saptanmış kitle, sıvı birikimleri, enfeksiyon alanları veya abse gibi patolojilerin görüntüleme rehberliğind ...

GÜVENİLİR TETKİK, DOĞRU TANI

EUROMED Görüntünleme
ve Tanı Merkezi

Merkezimizde Özel Sağlık Sigortanız aracılığı ile hizmet alabilirsiniz.

GÜNEŞ SİGORTA

Kurumumuzda Yıllık Mamografi ve PSA tetkikleriniz ücretsiz olarak yapılmaktadır

GROUPAMA SİGORTA

Kurumumuzda Yıllık Mamografi, Kemik Ölçümü ve PSA tetkikleriniz ücretsiz olarak yapılmaktadır

ALLİANZ SİGORTA

Kurumumuzda Yıllık Mamografi ve PSA tetkikleriniz ücretsiz olarak yapılmaktadır

MAPFRE GENEL SİGORTA

Kurumumuzda Yıllık Mamografi ve PSA tetkikleriniz ücretsiz olarak yapılmaktadır

AXA SİGORTA
3 MAYIS

Kurumumuzda Yıllık Mamografi ve PSA tetkikleriniz ücretsiz olarak yapılmaktadır

ERGO SİGORTA
3 MART

Kurumumuzda Yıllık Mamografi ve PSA tetkikleriniz ücretsiz olarak yapılmaktadır

ANADOLU SİGORTA
1 MART

Kurumumuzda Yıllık Mamografi ve PSA tetkikleriniz ücretsiz olarak yapılmaktadır

Güvenilir tetkik doğru tanı anlayışı ile 1995'den beri hizmetinizdeyiz

AÇIK MANYETİK REZONANS (MR)

Yüksek manyetik alanlı MR sistemleri kapalı MR sistemleri olarak da bilinir ve her iki tarafı açık olmakla birlikte tünel şeklindeki yapısı nedeni ile bazı kişilerde kapalı yer bunaltı hissi yaratabilir. Tedavi için MR tetkikinin kaçınılmaz olduğu durumlarda tanı için alternatif olarak Açık MR sistemleri kullanılmaktadır...

DAHA FAZLA
1.5T MANYETİK REZONANS

Yüksek manyetik alanlı MR sistemleri iki tarafı açık tünel benzeri cihazlardır ve dış manyetik alan genel olarak 1.5 Tesla mıknatıs gücündedir. Yüksek doku çözünürlüğü sayesinde tanısal görüntülemede son derece önemli ileri görüntüleme yöntemidir...

DAHA FAZLA
MR ANJİYOGRAFİ

Manyetik Rezonans Anjiografi (MRA) tetkikinde, özel sekanslar kullanılarak damarsal hastalıkların tanısı da mümkündür. MRA sırasında kateter kullanımına gerek kalmaksızın ilaç verilmeden veya yalnız damardan ilaç verilerek anjiografi görüntüleri elde edilir...

DAHA FAZLA
MULTİSLİCE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

Multislice Bilgisayarlı Tomografi teknolojisi tek planda alınan BT kesitleri çok planlı rekonstrüksiyonlar ile üç boyutlu görüntülemeye imkan tanımaktadır. İnce kesitlerle alınan görüntüler tüm vücut yapılarının yüksek tanısal değerlerle değerlendirilmesini sağlamaktadır...

DAHA FAZLA
DİJİTAL MAMOGRAFİ

Meme kanseri görülme sıklığı endüstri toplumlarında ve şehirli kadınlarda daha fazla olmak üzere giderek artmaktadır. Batı kaynaklı istatistiklerde hayat boyu meme kanseri görülme olasılığı her 8-10 kadında birdir. Meme kanserinden ölüm oranları kadınlarda kansere bağlı en sık ikinci ölüm nedenidir. En önemli tarama yöntemi mamografidir. Tarama yöntemlerinden beklenen klinik olarak saptanabilir kitle formu almadan erken dönemde meme kanseri tanısı konulması ve tedaviye imkan sağlamasıdır. Mamografinin tarama yöntemi olarak kullanılması ile meme kanserine bağlı ölüm oranlarındı %30-40 varan azalma gösterilmiştir...

DAHA FAZLA
DİJİTAL RÖNTGEN

Röntgen başta tüm kemik yapılar ve akciğer hastalıkları için kullanılan temel görüntüleme yöntemidir. Ayrıca bazı kontrast maddeler kullanılarak; böbrek fonksiyonları ve idrar yollarının görüntülenmesinde, yemek borusu, mide, ince barsak ve kalın barsak gibi tüm sindirim sistemin görüntülenmesinde kullanılır...

DAHA FAZLA
SKOLYOZ (BOY) GRAFİ

Omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülebilen yana doğru eğriliğidir. Normal ve sağlıklı omurgada omurlar ön-arka planda düz bir hat şeklinde uzanır...

DAHA FAZLA
ORTHORÖNGENOGRAFİ

Ayakta çekilen tüm omurgayı içine alan röntgen bulguları ve hekimin klinik muayenesi ile belirlenir. Merkezimizde Dijital Röntgen cihazı ile skolyoz grafisi çekimi yapılmaktadır...

DAHA FAZLA
KEMİK DANSİTOMETRİSİ (YOĞUNLUĞU)

Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz; kemik dokuda bulunan kalsiyumun ve kemik kütlesinin azalmasıdır. Kemiğe esneklik ve dayanıklılığını sağlayan kalsiyumun azaldığı durumlarda kırılma olasılığı artar. 35 yaş sonrasında kadınlarda daha belirgin olmak üzere kemik yoğunluğu giderek azalmaya başlar. Özellikle menopoz sonrası ortaya çıkan kemik erimesi durumunda kırık riskini değerlendirmek için kullanılır. Ancak kemik yoğunluğunu etkileyen bazı metabolik hastalıklarda veya kemik yoğunluğunu azaltan uzun süreli ilaç tedavilerinde kemik yoğunluğunun objektif olarak değerlendirilmesi için başvurulan bir yöntemdir. Takip tetkiklerinde karşılaştırılarak değerlendirilmesi önemlidir...

DAHA FAZLA
ULTASONOGRAFİ

Ultrasonografi ile görüntüleme, batın içi organları, tiroid ve meme gibi yüzeyel organları değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan ilk basamak görüntüleme yöntemidir. X-ışını içermemesi ve ses dalgaları ile zararsız şekilde görüntülemeye olanak sağlaması ile gebe ve çocuklar dahil herkes için güvenilir bir yöntemdir...

DAHA FAZLA
RENKLİ DOPPLER

Renkli Doppler Ultrasonografi yine ses dalgaları kullanarak damar yapıları içindeki akımı değerlendiren bir ultrason yöntemidir. Derin organ veya yüzeyel damar yapılarının açık olup olmadığı, tıkayıcı lezyon varlığı, kan akım yönü ve akım paterni, akım hızları, yer kaplayan lezyonların damarlanma özellikleri gibi kriterleri değerlendiren bir görüntüleme tanı yöntemidir...

DAHA FAZLA
EKOKARDİYOGRAFİ

Ultrasonografi ve Doppler yöntemleri kullanılarak kalp odacıkları, kalp kapakçıkları, kalp kası fonksiyonu ve akım paternleri görüntülerenek kalp fonksiyonlarının dinamik olarak değerlendirildiği bir yöntemdir. Kardioloji uzmanları tarafından yapılmaktadır...

DAHA FAZLA
İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİ

Girişimsel radyoloji yöntemleri daha önce saptanmış kitle, sıvı birikimleri, enfeksiyon alanları veya abse gibi patolojilerin görüntüleme rehberliğinde lezyon alanına iğne yardımı ile ulaşarak bu alanların örneklenmesidir. Meme, prostat, tiroid, karaciğer, akciğer, böbrek, kemik veya yumuşak doku kitlelerinden görüntüleme rehberliğinde ince iğne veya kalın iğne yardımı hücre veya doku örneği alınarak patolojik incelemeye gönderilir. Ayrıca abse veya sıvı kolleksiyonları görüntüleme rehberliğinde tanı amacı ile örneklenebilir veya tedavi amacıyla boşaltılabilir. Girişimsel radyoloji alanındaki işlemler günümüze kadar hızla gelişmiş ve hemen her organ sisteminde iyi veya kötü huylu tümör tanısı, sıvı kolleksiyonlarının içeriğinin enfekte olup olmadığı, kan elemanı taşıyıp taşımadığı araştırılabilir. Girişimsel tanı yöntemleri Ultrasonografi (USG), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Mammografi, Manyetik Rezonans (MR) veya skopi rehberliğinde gerçekleştirilmektedir. ...

DAHA FAZLA
TRU-CUT (KALIN İĞNE) BİYOPSİSİ

Girişimsel radyoloji yöntemleri daha önce saptanmış kitle, sıvı birikimleri, enfeksiyon alanları veya abse gibi patolojilerin görüntüleme rehberliğinde lezyon alanına iğne yardımı ile ulaşarak bu alanların örneklenmesidir. Meme, prostat, tiroid, karaciğer, akciğer, böbrek, kemik veya yumuşak doku kitlelerinden görüntüleme rehberliğinde ince iğne veya kalın iğne yardımı hücre veya doku örneği alınarak patolojik incelemeye gönderilir. Ayrıca abse veya sıvı kolleksiyonları görüntüleme rehberliğinde tanı amacı ile örneklenebilir veya tedavi amacıyla boşaltılabilir. Girişimsel radyoloji alanındaki işlemler günümüze kadar hızla gelişmiş ve hemen her organ sisteminde iyi veya kötü huylu tümör tanısı, sıvı kolleksiyonlarının içeriğinin enfekte olup olmadığı, kan elemanı taşıyıp taşımadığı araştırılabilir. Girişimsel tanı yöntemleri Ultrasonografi (USG), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Mammografi, Manyetik Rezonans (MR) veya skopi rehberliğinde gerçekleştirilmektedir. ...

DAHA FAZLA
ORGAN BİYOPSİLERİ

Girişimsel radyoloji yöntemleri daha önce saptanmış kitle, sıvı birikimleri, enfeksiyon alanları veya abse gibi patolojilerin görüntüleme rehberliğinde lezyon alanına iğne yardımı ile ulaşarak bu alanların örneklenmesidir. Meme, prostat, tiroid, karaciğer, akciğer, böbrek, kemik veya yumuşak doku kitlelerinden görüntüleme rehberliğinde ince iğne veya kalın iğne yardımı hücre veya doku örneği alınarak patolojik incelemeye gönderilir. Ayrıca abse veya sıvı kolleksiyonları görüntüleme rehberliğinde tanı amacı ile örneklenebilir veya tedavi amacıyla boşaltılabilir. Girişimsel radyoloji alanındaki işlemler günümüze kadar hızla gelişmiş ve hemen her organ sisteminde iyi veya kötü huylu tümör tanısı, sıvı kolleksiyonlarının içeriğinin enfekte olup olmadığı, kan elemanı taşıyıp taşımadığı araştırılabilir. Girişimsel tanı yöntemleri Ultrasonografi (USG), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Mammografi, Manyetik Rezonans (MR) veya skopi rehberliğinde gerçekleştirilmektedir. ...

DAHA FAZLA
APSE DRENAJI

Girişimsel radyoloji yöntemleri daha önce saptanmış kitle, sıvı birikimleri, enfeksiyon alanları veya abse gibi patolojilerin görüntüleme rehberliğinde lezyon alanına iğne yardımı ile ulaşarak bu alanların örneklenmesidir. Meme, prostat, tiroid, karaciğer, akciğer, böbrek, kemik veya yumuşak doku kitlelerinden görüntüleme rehberliğinde ince iğne veya kalın iğne yardımı hücre veya doku örneği alınarak patolojik incelemeye gönderilir. Ayrıca abse veya sıvı kolleksiyonları görüntüleme rehberliğinde tanı amacı ile örneklenebilir veya tedavi amacıyla boşaltılabilir. Girişimsel radyoloji alanındaki işlemler günümüze kadar hızla gelişmiş ve hemen her organ sisteminde iyi veya kötü huylu tümör tanısı, sıvı kolleksiyonlarının içeriğinin enfekte olup olmadığı, kan elemanı taşıyıp taşımadığı araştırılabilir. Girişimsel tanı yöntemleri Ultrasonografi (USG), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Mammografi, Manyetik Rezonans (MR) veya skopi rehberliğinde gerçekleştirilmektedir. ...

DAHA FAZLA